Stoppen met ketamine

Wat is ketamine?

Ketamine staat ook bekend onder namen zoals: Keta, Special K en K. Ketamine is eigenlijk een narcosemiddel dat vooral in de (dier)geneeskunde wordt toegepast. Ketamine is er in poedervorm en als vloeistof. Ketaminepoeder ziet er ongeveer uit als snuifcoke, maar heeft echter een wat meer kristalachtige structuur. Het verdooft ook op de tong en smaakt bitter.

Het komt wel eens voor dat gebruikers zich vergissen en denken dat ze coke snuiven. De dosering van ketamine ligt echter veel lager waardoor het risico bestaat op overdosering. Ketaminepoeder kan versneden zijn. Laat daarom altijd je ketamine testen. Ketamine wordt meestal gesnoven. Je voelt de effecten na snuiven binnen enkele minuten tot een kwartier. De effecten houden ongeveer een uur aan.

De werking van ketamine?

Bij lagere doseringen is het opwekkend. Het lijkt dan wel wat op het effect van cocaïne, al is het wat droomachtiger. Als je het in hogere doseringen snuift, krijg je dromen die men als zeer psychedelisch ervaart. Men heeft dan ook ‘bijna- dood ervaringen’. Men heeft in deze toestand het gevoel het lichaam te verlaten. Het is in deze ketamine roes erg moeilijk om je te bewegen. Men noemt dat wel in het ‘k-hole’ zitten. Mensen zitten of liggen en reageren niet meer op anderen.  Het doseren van ketamine kan lasting zijn. Houd er rekening mee dat je dus meer verdoofd kan raken dan je bedoeling was. Als je er niet op rekent om in slaap te vallen, of sterk verdoofd te raken, en het gebeurt wel, kunnen er ongelukken gebeuren.

Stoppen is extreem moeilijk

Stoppen met ketamine blijkt extreem moeilijk te zijn. De verleiding om buiten je lichaam te treden en via een tunnel naar het licht te zweven is groot en moeilijk te weerstaan. Het resultaat? Psychische afhankelijkheid. Je kunt lichamelijk niet verslaafd raken aan het middel, alhoewel het veelvuldig gebruik van het middel wel nadelige effecten heeft. Wanneer je ermee stopt, dan zijn er ook geen lichamelijke onthoudingsverschijnselen.

Veelvuldig gebruik laat je de realiteit uit het oog verliezen en kan juist angst, paniek en waanbeelden opleveren als je niet gebruikt. Zelfstandig stoppen is daarom lastig.

In Nederland zijn er verschillende verslavingsklinieken waar je terecht kunt voor hulp bij het afkicken van ketamine. Na een intake-gesprek wordt er gekeken naar een persoonlijk behandelingsplan, helemaal afgestemd op de behoeftes van de verslaafde.

Bijwerkingen en gevolgen bij langdurig gebruik

Het gebruik van ketamine kan leiden tot verschillende bijwerkingen. Niet alleen de effecten op de korte termijn, maar ook op de lange termijn kan dit voor verschillende problemen zorgen.

Je loopt het risico op blaas- en nierproblemen. Veelvuldig gebruik kan leiden tot hersenschade, hoge bloeddruk en een verlaagde hartslag. Ketamine in combinatie met alcohol of andere drugs wordt streng afgeraden.

Naarmate je tolerantie verder toeneemt en je steeds hogere doseringen gebruikt, kan het gebruik van ketamine ook leiden tot de dood.

Ketamine en depressie

Alhoewel ketamine voornamelijk als narcosemiddel, partydrug en als hallucinerend middel wordt gebruikt, zou het echter ook kunnen helpen bij mensen met een hardnekkige depressie. Robert Schoevers, hoogleraar in de psychiatrie bij het UMC Groningen, doet onderzoek naar de effecten van ketamine op mensen met een depressie.

Volgens de hooglereaar zijn er tienduizenden mensen in Nederland met een hardnekkige depressie. Hierbij bieden reguliere behandelingen als psychotherapie, medicatie of bijvoorbeeld elektroshockterapie onvoldoende hulp aan de patiënten. Dit wil eigenlijk zeggen dat ze uitbehandeld zijn en er geen therapie voor handen is om de patiënten te helpen bij de depressie.

Ketamine zou hier mogelijk een antwoord op kunnen zijn. Er zijn al verschillende publicaties verschenen waarbij gesproken werd over de anti-depressieve werking van het middel. Om niet alleen de kortstondige effecten, maar ook de effecten op de lange termijn te kunnen achterhalen, is meer onderzoek nodig.